kurs pozycjonowania stron 8

Jak macie na myśli, czy kobiecie Andersen otrzymała jakąś odpowiedź na ten Ust? Jedenaście z dwunastu banków zaprosiło ją na rozmowę i na koniec mogła decydować się na spośród ofert kilku banków. Z jakiego powodu? Kobiecie Andersen nie pisała o tym, czego ona chce. W swoim liście oferowała zaledwie pomoc i skoncentrowała się na potrzebach adresata. Podkreśliła jego, a nie własne pragnienia. Tysiące zawiedzionych, niefachowo zarabiających i zniechęconych akwizytorów zdziera dziś zelówki na ulicach naszych miast. W jakim celu? Gdyż zawsze sądzą kurs pozycjonowania wyłącznie o tym, do czego sami napinają. Nie cedują sobie sprawy z elementu, że ani ty, ani ja nie chcemy niczego kupować. Gdybyśmy chdeU, po prostu poszUbyśmy do sklepu. Jednakże i ty, i ja jesteśmy zawsze zainteresowani rozwiązaniem naszych problemów. I jeśli akwizytorzy usankcjonują, iż ich produkty ewentualnie usługi wesprą nam je rozwikłać, nie będą musieli nas inspirować do kupna. Sami nabędziemy.

A klienci kochają czuć, że sami pozyskują któryś materiał, a nie że towar jest im sprzedawany. Niemniej aczkolwiek całego szeregu handlarzów przez całe żyde sprzedaje produkty nie racząc zajrzeć na to z punktu widzenia klienta. Poprzez sporo latek rezydowałem w Forest Hilis, prywatnym osiedlu w centrum Nowego Jorku. Razu jednego wpadłem losowo na sędziego handlu nieruchomośdami, który funkcjonował na tym obrębie od wielu latek. Znał Forest Hilis dobrze, w takim przypadku zapytałem go w ruchu, czy wie, jakie zbrojenie ma mój pokryty sztukaterią dom: metaliczne czy drętwe. Nie wiedział i naprowadził mi coś, co i tak sam wiedziałem — że mogę to wypróbować brzęcząc do administracji Forest Hilis. Kolejnego poranka uzyskałem od niego list. Czy sprzedał mi w nim wskazaną informację? Mógł ją wszak zdobyć przez telefon zaledwie w kurs pozycjonowania stron niewiele chwil. Ale nie. Znów oznajmił mnie, że mogę zasięgnąć wiadomości telefonicznie, i zaproponował, abym polecił mu swoje zabezpieczenie. Nie starał się mi wspomóc. Chdał wesprzeć tylko sobie. J. Howard Lucas z Birmingham w Alabamie opowiadał pewnego razu, jak dwóch różnych handlowców poradziło sobie z tą kurs seo samą sytuacją: „Kilka lat wcześniej pracowałem w zarządzie pewnej małej korporacje. Tuż w pobliżu blisko miało siedzibę lokalne biuro pewnej instytucje ubezpieczeniowej.

Przekazał nam parę istotnych faktów co się tyczy nurtu polisy i za kończył słowami: «Polisa jest taką nowiną, iż jutro muszę przywołać kogoś z dyrekcji o trafne wyjaśnienie jej zasad. Lecz naprawdę obecnie możecie parafować aforyzmy, to będę miał dla niego więcej danych." Jego entuzjazm wprawił w nas prawdziwą chęć posiadania tej polisy, choć nie znaliśmy detali. Kiedy szczegóły były znane, asygnowały interpretację Johna, i nie tylko przekazał nam zabezpieczenie, natomiast odtąd podwoił jego stawkę. Mogliśmy je równie świetnie nabywać od Carla, ale nie poczynił nic, ażeby zdziałać w nas chęć jego posiadania." Świat pełen jest ludzi, którzy gonią za własnym profitem, z tej przyczyny ci nieliczni, którzy chcą grzecznie i po prostu obsłużyć innych, mają kolosalną hegemonię. Są niezastąpieniseo kurs.

Owen D. Young, znany prawnik i jakiś z najlepszych jankeskich biznesmenów, zakomunikował kiedyś: „Ludzie, którzy potrafią wiecej postawić się w położeniu innych i wydedukować, jak myślą myśli, nie muszą się dręczyć o przyszłość." O ile z książki tej książki nauczysz się tylko jednego — umiejętnośd akceptowania punktu widzenia innych ludzi i spoglądania na rzeczy ich oczami — jeżeli wyniesiesz z lektury wyłącznie tę jedną rzecz, może ona bez trudności stać się głazem węgielnym pod strukturę twojego nowego starozakonnego. Tolerowanie perspektywy entego człowieka i wzbudzanie w nim chęd do czegoś nie powinno być odbierane jako manipulowanie tą osobą/ dążenie, by zrobiła coś z pożytkiem dla ciebie, choćby na własną szkodę. Każda z negocjujących stron powinna zdobyć. W trafie listów do wielmożę Vermylena spełnienie oferowanych warunków przysparzało intratę zarówno adresanci, czy też usługobiorcy. List niewieście Andersen dokonał, że bank zdobył kosztownego pracobiorcę, a ona odpowiednią profesję. Dodatkowo obie strony zyskały na transakcji opowiedzianej przez magnata Lucasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *